Yoshio Tsuchiya

Os Sete Samurais (1954)

Os Sete Samurais (1954)

HD
A Fortaleza Escondida (1958)

A Fortaleza Escondida (1958)

HD
O Barba Ruiva (1965)

O Barba Ruiva (1965)

HD
Sanjuro (1962)

Sanjuro (1962)

HD
Céu e o Inferno (1963)

Céu e o Inferno (1963)

HD
マタンゴ (1963)

マタンゴ (1963)

HD
O Trono de Sangue (1957)

O Trono de Sangue (1957)

HD
Vivo no Medo (1955)

Vivo no Medo (1955)

HD
O Mal Dorme Bem (1960)

O Mal Dorme Bem (1960)

HD
Yojimbo, o Invencível (1961)

Yojimbo, o Invencível (1961)

HD
妻の心 (1956)

妻の心 (1956)

HD
杏っ子 (1958)

杏っ子 (1958)

HD
乱れ雲 (1967)

乱れ雲 (1967)

HD
Ninjitsu (1957)

Ninjitsu (1957)

HD
斬る (1968)

斬る (1968)

HD
Batalha do Japão (1969)

Batalha do Japão (1969)

HD
秘剣 (1963)

秘剣 (1963)

HD